• 0911740615
  • kamali.ata@gmail.com
  • گرگان - خیابان جمهوری- میدام مفتح- کارخانه نوآوری گرگان- طبقه اول
  • 01738510510

بانی رو

ابزار بازی آموزش نوین - با بانی رو، به ساختن ادامه بده

برگزاری کارگاه مهارت آموزی معلمان ابتدایی شهرستان بندرگز

  • ۵۸

برگزاری کارگاه مهارت آموزی معلمان ابتدایی شهرستان بندرگز در آموزش و پرورش

برگزاری کارگاه تربیت مربی در استان گلستان

  • ۷۱

برگزاری کارگاه تربیت مربی در استان گلستان شهرستان گرگان

تماس با ما

برای ارتباط با ما می توانید همه روزه از ساعت 8 صبح تا 8 شب از طریق شماره تماس های زیر استفاده نمایید.

  • 09112141688
  • kamali.ata@gmail.com
  • گرگان - خیابان جمهوری- میدام مفتح- کارخانه نوآوری گرگان- طبقه اول
  • 0911740615